PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Het doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan.  
Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 

 

Statistieken / Google Analytics

Google Analytics gebruik
  • wij maken gebruikt Google Analytics-cookies;
  • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
  • 'gegevens delen' hebben wij uitgezet;

 

Het gebruik van cookies

Wij maken naast Google Analytics ook gebruik van Google Adwords en Google Remarketing. Dit hebben wij gekoppeld aan Google Analytics om de resultaten hiervan goed te kunnen monitoren. Deze cookies kunnen in de cookie melding aan of uitgezet worden. 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. 

Digitale nieuwsbrief

In de toekomst willen we u dmv  een nieuwsbrief gaan  informeren over nieuws omtrent onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden. 

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren opvragen. Indien deze onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Onze contactgegevens

Josephina Peeters Soc. Unip. LDA
Rua dos Moinhos 116
4860-462 Vila Nune, Portugal
00351913809812
www.quinta-dos-moinhos.com

quintadosmoinhos@sapo.pt 

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

"Brabantse gemoedelijkheid op een schitterende plek. Houdoe en bedankt!"

Inge, Daan & kids